Indywidualna Praktyka Lekarska


lek. Adam Grzywiński      Łódź tel: 609 952 940

Witam serdecznie, dziękuję za zainteresowanie
i zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej praktyki.


Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny rodzinnej.

Mam doświadczenie w pracy w szpitalu, jako lekarz rodzinny, na dyżurach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Sprawuję też opiekę medyczną nad osobami starszymi i ze schorzeniami przewlekłymi w Domu Opieki Społecznej.

Oferuję wizyty domowe i porady lekarskie w gabinecie.

Posiadam uprawnienia do badań na prawo jazdy kandydatów na kierowców kategorii A i B oraz ponownych badań kierowców ww. kategorii z czasowym ograniczeniem korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia (wymiana prawa jazdy terminowego).

Wykonuję badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia).

Mam też uprawnienia do badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ograniczone do pracowników nie narażonych w miejscu pracy na czynniki szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia.

Pełnię również rolę lekarza sądowego, czyli lekarza wydającego zaświadzczenia o niezdolności do stawienia się z powodu choroby na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne.Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Grzywiński tel. 609 952 940