prywatny gabinet lekarski

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940


Lekarz sądowy


lekarz sądowy


Jestem lekarzem sądowym, czyli lekarzem, który wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się z powodu choroby uczestników postępowania wezwanych lub zawiadomionych przez organ uprawniony.Zaświadczenie takie może być wystawione po

  • okazaniu dokumentu tożsamości
  • wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego (prawidłowo wystawione zaświadczenie lekarskie musi zawierać nazwę organu uprawnionego, który wystawił wezwanie lub zawiadomienie i sygnaturę akt sprawy)
  • kserokopii dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia, a w szczególności zwolnienia lekarskiego z pracy


Na badanie uprzejmie proszę zgłosić się, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, do mojego gabinetu w spółce LIDERMED, mieszczącej się przy ul. Julianowskiej 7a.Jeśli to możliwe, proszę o wydrukowanie na wizytę poniższego zaświadczenia:


U W A G A :

Lekarze sądowi nie wykonują obdukcji.

Badanie takie przeprowadzają lekarze medycyny sądowej.