prywatny gabinet lekarski

Prywatny Gabinet Lekarski

Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński

tel. 609 952 940


Witam serdecznie, dziękuję za zainteresowanie
i zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej praktyki.Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny rodzinnej - zapraszam do korzystania z porad lekarskich z zakresu moich specjalizacji.


Pełnię również rolę lekarza sądowego, czyli lekarza wydającego zaświadzczenia o niezdolności do stawienia się z powodu choroby na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne.


Wykonuję badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (wpis do książeczki zdrowia).


Posiadam uprawnienia do badań na prawo jazdy kandydatów na kierowców kategorii A i B oraz ponownych badań kierowców ww. kategorii z czasowym ograniczeniem korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia (wymiana prawa jazdy terminowego).