prywatny gabinet lekarski

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940


Badania kierowców - na prawo jazdy, profil kandydata na kierowcę


Badania kierowców, które wykonuję

Jestem lekarzem uprawnionym do wykonywania badań:

 • u kandydatów na kierowców, na prawo jazdy kategorii „amatorskich” - A, A1, A2, AM, B, B1, B+E, T. Badania te są wymagane do wyrobienia PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji i Praw Jazdy,
 • ponownych badań kierowców ww. kategorii, którzy mają czasowe ograniczenie zawarte w prawie jazdy, wynikające ze stanu zdrowia (np. z powodu wady wzroku).

Na badanie uprzejmie proszę wziąć ze sobą dowód osobisty (jeżeli nie jest wyrobiony, legitymację szkolną lub paszport) oraz, w przypadku kierowców, prawo jazdy.

Osoby z wadą wzroku proszone są o zabranie ze sobą wyniku z ostatniego badania okulistycznego, jeśli takim dysponują.

Konieczne jest też przedstawienie nazw przyjmowanych leków i wszelkiej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, która jest w Państwa posiadaniu.

Nie wykonuję badań:

 • na pozostałe kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D1, D, D+E,
 • kierowców zawodowych - kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych, kierowców samochodów służbowych, w tym również z prawem jazdy kategorii B,
 • badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • badań psychotechnicznych (psychologicznych),
 • pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu,
 • osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowym.

Profil kandydata na kierowcę

 • Badanie lekarskie kierowcy jest pierwszą czynnością, jaką musi wykonać soba ubiegająca się o prawo jazdy.
 • Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, należy zgłosić się do Wydziału Praw Jazdy w celu wygenerowania PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę.
 • Po założeniu PKK można zapisać się na kurs w szkole nauki jazdy.
lokalizacja gabinetu

Łódź Bałuty
Blisko Wydziału Praw Jazdy!

Gabinet lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7a czytaj dalej
,
w którym wykonuję badania, znajduje się w dzielnicy Bałuty w odległości ok. 10 min. jazdy samochodem do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów U.M.Ł. w Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32, do którego należy się udać celem złożenia orzeczenia lekarskiego, zdjęcia i wniosku o wydanie prawa jazdy.

lekarz uprawniony
nauka jazdy
badania kierowców

Staram się wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i proponować szybkie, elastyczne i jak najbardziej dogodne terminy badania.

Cena badania i orzeczenia:

Koszt badania reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)

§13, pkt 1 rozporządzenia określa opłatę za badanie lekarskie, która wynosi:

- 200zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 20 lipca 2014 roku, wprowadziło stałą, sztywną stawkę opłaty za przeprowadzenie badań kierowców w wysokości 200zł.

Wcześniej obowiązujące przepisy określały tylko maksymalne stawki za badania, lekarze uprawnieni do badań kierowców mogli ustalać cenę samodzielnie, w efekcie czego mogły być one różne w zależności od miejsca przeprowadzenia.

W przypadku chorych na cukrzycę lub padaczkę konieczne jest zgłoszenie się z kartą konsultacyjną, wypełnioną wcześniej odpowiednio przez - specjalistę diabetologa lub neurologa prowadzącego leczenie.

Badania kierowców z cukrzycą


Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

 • przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich na prawo jazdy, właściwych dla każdego przypadku.
  Okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać pięciu lat.
 • wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności. Kierowca lub kandydat na kierowcę informowany jest o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii. Nawet jeśli nie jest on związany z kierowaniem pojazdami.
 • prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zazwyczaj diabetologa.

W przypadku stwierdzenia nawracającej hipoglikemii oraz nieświadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

kierowca z cukrzycą

Określenie:

 • ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii,
 • nawracająca hipoglikemia – oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy,
 • nieświadomość hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l) wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

Badania kierowców z padaczką


kierowca z padaczką


U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli

 • osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia
 • oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania lekarskich badań kontrolnych na prawo jazdy:
  - co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat,
  - następnie co rok przez kolejne trzy lata,
  - a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

Prawo jazdy w przypadku
pierwszego napadu padaczki

W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej orzeka się braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów.


Prawo jazdy w przypadku
padaczki niewymagającej leczenia

Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T po upływie jednego roku bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat.telefon 609 952 940