badania kierowców Łódź kategoria A, B, T

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940


Badania kierowców Łódź - na prawo jazdy, PKK


Badania na prawo jazdy,

które przeprowadzam jako

lekarz uprawniony do badań kierowców:

 • badania kandydatów na kierowców, na prawo jazdy kategorii „amatorskich” - A, A1, A2, AM, B, B1, B+E, T.
  Badania lekarskie i otrzymanie zaświadczenia są wymagane do wyrobienia PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji i Praw Jazdy,
 • ponowne badania kierowców ww. kategorii, którzy muszą przedłużyć terminowe prawo jazdy. Przedłużenie i wymiana prawa jazdy są konieczne ze względu na ograniczenie czasowe zawarte dokumencie prawa jazdy. Zazwyczaj wynika ono ze stanu zdrowia (np. z powodu wady wzroku, padaczki, cukrzycy).

Nie wykonuję badań:

 • na pozostałe kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D1, D, D+E,
 • kierowców zawodowych - kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych, kierowców samochodów służbowych, w tym również z prawem jazdy kategorii B,
 • badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • badań psychotechnicznych (psychologicznych),
 • pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu,
 • osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowym.

Co zabrać na badanie do prawa jazdy?

 • Na badanie uprzejmie proszę wziąć ze sobą dowód osobisty (jeżeli nie jest wyrobiony, legitymację szkolną lub paszport) oraz, w przypadku kierowców, prawo jazdy.
 • Osoby z wadą wzroku proszone są o zabranie ze sobą wyniku z ostatniego badania okulistycznego, jeśli takim dysponują.
 • Konieczne jest też przedstawienie nazw przyjmowanych leków i wszelkiej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, która jest w Państwa posiadaniu.

Profil kandydata na kierowcę

 • Badanie lekarskie kierowcy jest pierwszą czynnością, jaką musi wykonać osoba ubiegająca się o prawo jazdy.
 • Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, należy zgłosić się do Wydziału Praw Jazdy w celu wygenerowania PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę.
 • Po założeniu PKK można zapisać się na kurs w szkole nauki jazdy.
Badania kierowców Łódź Bałuty

Badania kierowców Łódź Bałuty
Blisko Wydziału Praw Jazdy!

Gabinet lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7a czytaj dalej
,
w którym wykonuję badania, znajduje się w dzielnicy Łódź Bałuty w odległości ok. 10 min. jazdy samochodem do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów U.M.Ł. w Łodzi przy ul. Smugowej 26a i 30/32, do którego należy się udać celem złożenia orzeczenia lekarskiego, zdjęcia i wniosku o wydanie prawa jazdy.

lekarz uprawniony badań kierowców i profilu kandydata na kierowcę
badania kandydatów na kierowców Łódź
badania na prawo jazdy Łódź

Staram się wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i proponować szybkie, elastyczne i jak najbardziej dogodne terminy badania.

Cena badania i orzeczenia:

Koszt badania reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)

§13, pkt 1 rozporządzenia określa cenę za badanie lekarskie na prawo jazdy, która wynosi:

- 200zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 20 lipca 2014 roku, wprowadziło stałą, sztywną stawkę opłaty za przeprowadzenie badań kierowców w wysokości 200zł.

Wcześniej obowiązujące przepisy określały tylko maksymalne stawki za badania, lekarze uprawnieni do badań kierowców mogli ustalać cenę samodzielnie, w efekcie czego mogły być one różne w zależności od miejsca przeprowadzenia.

W przypadku chorych na cukrzycę lub padaczkę, konieczne jest zgłoszenie się na badanie do prawa jazdy z kartą konsultacyjną.

Karta taka powinna być wypełniona wcześniej odpowiednio przez - lekarza specjalistę diabetologa lub neurologa prowadzącego leczenie.

Badania kierowców z cukrzycą


W przypadku cukrzycy, lekarz uprawniony do badań na prawo jazdy może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kandydatowi na kierowcę lub kierowcy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich na prawo jazdy, właściwych dla każdego przypadku.
  Okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać pięciu lat.
 • wykazanie przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności. Kierowca lub kandydat na kierowcę informowany jest o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii. Nawet jeśli nie jest on związany z kierowaniem pojazdami.
 • prowadzenie kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zazwyczaj diabetologa.

Lekarz uprawniony do badań kierowców orzeka istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia nawracającej hipoglikemii oraz nieświadomości hipoglikemii.

badanie do rawa jazdy u kierowcy z cukrzycą

Określenie:

 • ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii,
 • nawracająca hipoglikemia – oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy,
 • nieświadomość hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l) wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

Badania kierowców z padaczką

U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T lekarz uprawniony do badań kierowców może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli

 • kierowca lub kandydat na kierowcę przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia
 • oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich na prawo jazdy:
  - co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat,
  - następnie co rok przez kolejne trzy lata,
  - a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

Prawo jazdy w przypadku
pierwszego napadu padaczki

W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej lekarz urawniony do badań kierowców orzeka braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów.

badanie do prawa jazdy u kierowcy z padaczką

Prawo jazdy w przypadku
padaczki niewymagającej leczenia

Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez kandydata na kierowcę lub kierowcę posiadającego prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T po upływie jednego roku bez kolejnych napadów. Warunkiem jest przedstawienie opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat.


telefon 609 952 940