Zwolnienie lekarskie

Adam Grzywiński

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940zwolnienie lekarskie L4

Co jest potrzebne do wystawienia zwolnienia

W przypadku choroby, powodującej niezdolność do pracy, lekarz wystawia zwolnienie lekarskie (dawniej L4).

Do wystawienia zwolnienia niezbędne są (proszę o wcześniejsze przygotowanie):

  • dowód osobisty
  • NIP i nazwa płatnika składek/pracodawcy (w przypadku kilku miejsc pracy/pracodawców konieczne będzie wystawienie kilku zwolnień).

Zwolnienie wystawione wstecz

Obecnie obowiązek dostarczenia papierowego dokumentu zwolnienia spoczywa na pracowniku. Ma on na to 7 dni kalendarzowych od daty widniejącej na zwolnieniu lekarskim, czyli od dnia wystawienia zaświadczenia. Od pierwszego grudnia 2018 roku papierowe zwolnienia przestały funkcjonować, zastępują je zwolnienia elektroniczne.

Zaświadczenie lekarskie zasadniczo wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Wyjątkowo zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Zwolnienie wystawione w przód

Przepisy przewidują również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres późniejszy, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:

  • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy.
    Na przykład w piątek lekarz ma możliwośc wystawienia zwolnienia lekarskiego od poniedziałku.
  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.
    Na przykład pacjent zgłasza się na wizytę do lekarza 26 czerwca, mając wystawione wcześniej zwolnienie do 28 czerwca. Lekarz może wystawić zwolnienie od 29 czerwca.